Εγγύηση

Όλες οι υφασμάτινες πάνες funky monkey καλύπτονται από 1 χρόνο εγγύηση. H εγγύηση αυτή καλύπτει αποκλειστικά τα κουμπιά (σναπς) της πάνας καθώς και την ολική καταστροφή της αδιαβροχοποίησης του εξωτερικού περιβλήματος της. Σε αυτή την περίπτωση η πάνα καθίσταται άχρηστη και αντικαθίσταται απο την εταιρεία μας. Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς της εγγύησης προϋποθέτει ορθολογική χρήση του προϊόντος, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και φροντίδας του κατασκευαστή. Για περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά την εν λόγω εγγύηση ή τις προδιαγραφές χρήσης και φροντίδας των προϊόντων, παρακαλείστε να διαβάσετε τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας ή να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας.